Prosjekter

Noen Av våre Tidligere prosjekter

Kartlegging av bunnforhold. 


Vi tok med oss en av våre ROVer og undersøkte havbunnen, med spesielt fokus på forsøpling i havnebassenget. Jobben ble dokumentert med bilder og video av høy oppløsning.  


Stillbilde av havbunnen. 

Prosjekt Detaljer


Kunde: N/A


Lokasjon: Kristiansund


Dybde: 26m MSW


Start dat0: 17 Okt 2019


Ferdig dato: 17 Okt 2019


Teiner som driver spøkelsesfiske.


Vi holder i disse dager på med å utvikle verktøy for å kunne plukke opp mistede og etterlatte teiner som fortsatt står på bunnen og driver noe som kalles spøkelsesfiske, mistede teiner kan fiske i flere tiår etter at de er mistet. Nytt av året er krav om råtne tråd i teiner, men gamle synder finnes nok flere steder i vårt nærområde. 

Vi setter stor pris på om vi får opplyst steder hvor det kan være aktuelt for oss å lete etter teiner. I første omgang blir vi å konsentrere vår opprensking i området rundt Kristiansund. 


Inspeksjon av Thrustere 


Her bruker vi en Fifish V6 til å inspisere styrbord og babord hovedskrue på en stor offshore båt. Vi fikk også tatt en kjapp sjekk på noen av tunnellthrusterne. Og dersom kunde ønsker det kan vi foreta visuell sjekk på resten av skroget også.  

Vår ROV kan flyttes lateralt og låses i hvilken som helst stilling. På den måten kan vi oppnå nøyaktig den vinkelen kunden ønsker på bilder eller video. 


Inspeksjon ifbm mistanke om grunnstøting


Her bruker vi en Fifish V6 til å inspisere klaring til havbunnen. Det var mistanke om at skipet sto på grunn og vi ble derfor tilkalt for å verifisere at det var trygt å forskyve skipet sidelengs ut fra kaien. Vi fant indikasjoner på kontakt mellom skip og bunnen, men det var ikke rapportert vanninntrenging og vi så heller ikke punkterende skader. Konklusjonen ble at skipet kunne sideforskyves og DNV-GL overtok inspeksjonen påfølgende dag.

Prosjekt detaljer


Kunde :N/A


Lokasjon: TBN


Vanndyp: 100m 


Start dato: Pågående


Ferdig dato: Pågående 


Prosjekt detaljer


Kunde :Bourbon Arctic


Lokasjon: Kristiansund Havn 


Vanndyp: 13m maksdyp 


Start dato: 21.10.2019


Ferdig dato: 21.10.2019


Prosjekt detaljer


Kunde :Logistikk og Baseservice AS


Lokasjon: Kristiansund Havn 


Vanndyp: 9m maksdyp 


Start dato: 27.12.2019


Ferdig dato: 27.12.2019


Testing av utstyr Subsea før installering.


Her bruker vi en Fifish V6 til å monitorere subsea testing av utstyr som skal plasseres i drikkevannskilde. Testingen var en suksess og kunden ble fornøyd med overleverte video og bilder. 

Prosjekt detaljer


Kunde : Averøy Sjøtjenester AS


Lokasjon: Kristiansund Havn 


Vanndyp: 6m maksdyp 


Start dato: 21.10.2020


Ferdig dato: 21.10.2020


Inspeksjon av overløpsledninger for Tromsø Kommune.


Vi var hyret inn for å sjekke tilstand på nylagte overløpsrør for Vann og avløp i Tromsø kommune. Vi benyttet Fifish V6 til oppgaven. 4 anlegg på kvaløya i Tromsø ble inspisert, det ble utarbeidet en rapport for hvert anlegg og kunde fikk alt videomateriale og bilder levert på egen dedikert minnepinne. 

Prosjekt detaljer


Kunde : Tromsø Kommune Vann og avløp


Lokasjon: Sandnessundet i tromsø kommune 


Vanndyp: 11m maksdyp 


Start dato: 27.06.2021


Ferdig dato: 05.07.2021


Inspeksjon i forbindelse med sjøtest. 


Mobilisering og sjøtest av Mohican ROV system ombord på Fugro Meridian. Vi var hyret inn for å bistå med mobilisering av utstyr, og utføre visuell sjekk under sjøtest. Vi brukte vår Fifish V6 for å filme underveis og monitorere kompensatorer på TMS (Tether Management System) før ROV ble tatt ut av buret. 

Prosjekt detaljer


Kunde : Oceanfront AS


Lokasjon: Årsundfjorden, Kristiansund


Vanndyp: 18m maksdyp 


Start dato: 28.07.2022


Ferdig dato: 30.07.2022


Bytte av batterier på overflatebøyer, tare anlegg  


Vi ble hyret inn for å bytte batterier på overflatebøyene til et tare anlegg som er lokalisert ved Ohrneset på Frei i Kristiansund. 

Vi benyttet vår arbeidsbåt, en Ørnvik 670 A, med en tidsriktig og drivstofføkonomisk Suzuki påhengsmotor. 

Vi gikk fra kai hos Oceanfront, utførte arbeidet og returnerte etter ca 2 timer til sjøs. 


Prosjekt detaljer


Kunde : Oceanfront AS


Lokasjon: Ohrneset, Kristiansund


Vanndyp: 35m maksdyp 


Start dato: 06.09.2022


Ferdig dato: 06.09.2022


Har du behov for inspeksjon av et objekt under vann?


Vi kan hjelpe deg!